Радиостаници во Мраморец

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  88.6 МРТ Радио Скопје Мраморец, 15 W, PRVA
100.8 МРТ Радио 2 Мраморец, 15 W, VTORA
 

Телевизии во Мраморец

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
474
(21)
МРТ 1 Мраморец, (приема од Кула Дебарца)
530
(28)
RTM 2 Мраморец, (приема од Кула Дебарца)
  

Репетитор Мраморец


Географски координати: 20°52'18"E / 41°23'01"N, надморска височина (кота терен): 1145 м.