Радио Лав со својот сигнал го покрива етерот на Охрид, Струга, Дебар и Кичево. Својот прв сигнал го емитираше во етерот на 14.02.1999 год. Радио Лав ја негува македонската култура. Музичката програма е исполнета со музика за сите генерации. На програмата се застапени емисии од документарен и забавен карактер. Сигналот на Радио Лав денес комплетно ја покрива целата територија на охридскиот, струшкиот, дебарскиот и кичевскиот регион, а исто така сигналот достигнува и до пограничниот дел од соседна Република Албанија или изразено во бројки го слушаат околу 300 000 жители. Во скора иднина ќе го покрива целиот југо-западен регион на Р. С. Македонија.

Охрид 6000, ул. Кленоец б.б.
тел. +389 46 256234, +389 46 260171, +389 46 255464
факс: +389 46 256234
e-mail: contact@radiolav.com.mk
web-site: www.radiolav.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо AAC+ 32 kbps