Струга 6330, ул. Боро Шаин 19-А
тел. +389 46 550020
e-mail: tvkaltrina@yahoo.com

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Струга кабел