Радио „Pro FM” е приватна радиостаница, која емитува 24 часовна програма на албански и турски јазици за Гостивар, Тетово и регионот.

Гостивар 1230, ул. 18-ти Ноември 12
тел. +389 042/ 216 996
web-site: www.profm.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Гостивар   89.3 Гостивар,