TV DUE nis transmetimin më datë 1 nëntor të vitit 1994 me një program prej 24-orësh. Po të njëjti vit, TV DUE u licencua nga Këshillit për Radiodifuzion i Republikës së Maqedonisë, si një nder kanalet private televizive në territorin e Republikës së Maqedonisë. TV DUE mbulon rreth 100 për qind të territorit të Pollogut, që do të thotë rreth 70 për qind të Maqedonisë Perëndimore. Këto hapësira mbulohen nga një rrjet transmetuesish dhe radiovalësh të shpërndara në të gjithë territorin e lartpërmendur. TV DUE është në transmetim tokësor 24-orësh.

Гостивар 1230, ул. Борис Кидрич, Трговски център Импортанте
тел. +389 042/ 213 335, 216 416
факс: (+389) 042/ 242 030
e-mail: tvdue@t.mk
web-site: www.tv2.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Гостивар 778
(59)
Гостивар