Радиостаници во Групчин

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  95.1 МРТ Радио Скопје Групчин, PRVA
100.5 МРТ Радио 2 Групчин, VTORA
106.1 RTM Radio e Maqedonisë 3 Групчин, TRETA
 

Телевизии во Групчин

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
482
(22)
МРТ 1 Групчин, (приема од Скопје, Водно)
634
(41)
RTM 2 Групчин, (приема од Скопје, Водно)
754
(56)
МРТ Собраниски канал Групчин, (приема од Скопје, Водно)
  

Репетитор Групчин


Географски координати: 21°8'5"E / 41°58'8"N, надморска височина (кота терен): 610 м.