Art TV е приватна телевизија, која емитува од 1991 г. на албански и турски јазик. Програмата може да се приема во котлина Полог (Тетово, Гостивар и регионот).

Тетово 1200, ул. Охридска 18
тел. +389 044/ 331 585
факс: (+389) 044/ 334 586
e-mail: tvart@soros.org.mk, tvart@on.net

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Тетово 594
(36)
Теново, Сува Гора