Радио Марија - Македонија

Радио Марија во светот:

Радио Марија - Македонија - Струмица 106.5 MHz
Дополнителна контрола на плеерот: