Македонско Радио 1 - Радио Скопје - први канал на Македонското радио


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 864 (Радио), +389 02 5119 837 (Радио 1)
web-site: www.mrt.com.mk


Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Белчишта   88.3 Дебарца, PRVA
Битола   92.3 Пелистер, 10 kW, PRVA
Богомила   93.0 Крива Круша, PRVA
Валандово   94.3 Пирава, PRVA
Валандово   95.3 Боскија, 1 kW, PRVA
Велес   97.3 Црн Врв, 10 kW, PRVA
Витолиште   93.7 Витолиште, PRVA
Гевгелија   99.2 Мрзенски рид, PRVA
Герман   89.4 Герман, PRVA
Глобочица   95.3 Пискупштина, PRVA
Групчин   95.1 Групчин, PRVA
Двориште   91.5 Двориште-2, 15 W, PRVA
Дебар   87.7 Спас, PRVA
Дебар   95.3 Стогово, 3 kW, PRVA
Делчево   94.5 Голак, 100 W, PRVA
Дуње   93.3 Дуње, PRVA
Душегубица   93.3 Душегубица, PRVA
Жировница   97.0 Жировница, 100 W, PRVA
Извор   87.8 Извор, 200 W, PRVA
Кавадарци   89.8 Голем Љубаш, PRVA
Кичево   88.8 Цоцон, 100 W, PRVA
Кичево   91.0 Калето, 100 W, PRVA
Кратово   94.8 Кратово-2, 50 W, PRVA
Кратово   96.2 Страцин, 500 W, PRVA
Крива Паланка   91.3 Ловен дом, 15 W, PRVA
Крива Паланка   99.9 Жидилово, 100 W, PRVA
Крушево   93.7 Крушево, PRVA
Куманово 100.4 РДО Куманово, 200 W, PRVA
Лазарополе   89.9 Лазарополе-1, 15 W, PRVA
Маврово 103.0 Влајница, PRVA
Маврово 104.0 Кожа, PRVA
Македонска Каменица   91.5 Македонска Каменица, 15 W, PRVA
Македонски Брод 101.7 Локвица, PRVA
Матка   95.1 Матка, PRVA
Мраморец   88.6 Мраморец, 15 W, PRVA
Нов Дојран 104.5 Николиќ, PRVA
Осломеј   90.0 Осломеј, PRVA
Охрид   89.9 Свети Еразмо, PRVA
Охрид   94.0 Охрид-град, 200 W, PRVA
Охрид   95.3 Коњско, PRVA
Пехчево   89.2 Буковиќ, 100 W, PRVA
Попчево   89.1 Попчево, PRVA
Прилеп   98.1 Трескавец, PRVA
Радовиш   87.6 Калуѓерица, PRVA
Ростуша   96.8 Ростуша, 15 W, PRVA
Седларево   90.7 Седларево, PRVA
Скопје   98.9 Водно, 10 kW, PRVA
Сопотница   88.4 до село Жван, PRVA
Србиново   91.5 Србиново, PRVA
Струга   93.3 Мали Влај, 1 kW, PRVA
Струмица   91.5 Беласица, PRVA
Тажево   90.5 Тажево, PRVA
Тајмиште   87.7 Тајмиште, PRVA
Теново   88.0 Сува Гора, 500 W, PRVA
Тепавци   94.9 Тепавци, PRVA
Тетово   88.8 Попова Шапка, 5 kW, PRVA
Томорос 107.4 Томорос, PRVA
Штип   88.3 Штип-1 - Исар, PRVA
Штип   93.3 Туртел, 10 kW, PRVA